Home / Adref

At Ysgol Bryn Clwyd our goal is to help your child to make memories that inspire a life long love of learning within a fun and supportive environment and a strong Welsh community.

We nurture well-rounded, happy and educated children in a friendly and family-like environment to enable each child to achieve their personal potential.

 

Yn Ysgol Bryn Clwyd ein nod yw ysbrydoli eich plentyn i fwynhau dysgu am oes mewn amgylch gefnogol llawn hwyl gyda cymuned gymraeg gryf.

Rydym yn meithrin plant hapus sy’n mwynhau dysgu mewn amgylch teuluol i alluogi i bob plentyn gyrraedd ei lawn botensial.