Community

white-horse-llandyrnog-604x270Bryn Clwyd is proud to be supported by the following organisations.  Their help in school and behind the scenes is very much appreciated.

 

 

Mae Bryn Clwyd yn falch o gael ei gefnogi gan y sefydliadau canlynol.  Mae eu cymo rth yn yr ysgol a thu ôl i’r llenni yn cael ei werthfawrogi’n fawr iawn.

arla